Szczegóły

Tytuł artykułu

Developmental and Cytochemical Studies of the Endosperm Chalazal Haustorium of Rhinanthus Serotinus (Scrophulariaceae)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Rhinanthus serotinus ; endosperm ; chalazal haustorium ; differentiation ; histochemistry

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-00012

×