Szczegóły

Tytuł artykułu

Natural Hybrid Zone of Aconitum Species in the Western Carpathians: Linnaean Taxonomy and ISSR Fingerprinting

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×