Szczegóły

Tytuł artykułu

GENETIC DIVERSITY OF SALIX PURPUREA L. GENOTYPES AND INTERSPECIFIC HYBRIDS

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Salix purpurea ; hybrids ; genetic diversity ; ISSR ; UPGMA ; PCoA

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0020

×