Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF PEA APHID INFESTATION ON ACTIVITY OF AMINO ACID DECARBOXYLASES IN PEA TISSUES

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

DOI

10.2478/abcsb-2013-0021

×