Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF PEA APHID INFESTATION ON ACTIVITY OF AMINO ACID DECARBOXYLASES IN PEA TISSUES

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Acyrthosiphon pisum ; Pisum sativum ; lysine decarboxylase ; tyrosine decarboxylase ; ornithine decarboxylase ; polyamines

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

DOI

10.2478/abcsb-2013-0021

×