Szczegóły

Tytuł artykułu

RELATIONSHIP BETWEEN CADMIUM-INDUCED ROOT SUBAPICAL HAIR DEVELOPMENT AND ETHYLENE BIOSYNTHESIS IN OILSEED RAPE SEEDLINGS

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

cadmium ; root hairs ; ethylene ; superoxide radical ; Brassica napus

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0018

×