Szczegóły

Tytuł artykułu

EFFECT OF CAMP LEVEL ON THALLUS GROWTH AND GAMETANGIA DEVELOPMENT IN MACROALGA CHARA VULGARIS (CHARALES, CHAROPHYTA)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antheridia development ; cyclic AMP ; cAMP level-modifying substances ; Chara vulgaris ; oogonia development ; thallus growth

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0029

×