Szczegóły

Tytuł artykułu

REFUGIAL PATTERN OF BROMUS ERECTUS IN CENTRAL EUROPE BASED ON ISSR FINGERPRINTING

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Festuco-Brometea ; general linear model ; glacial refugia ; Poaceae ; phylogeography ; species distribution modelling

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0026

×