Szczegóły

Tytuł artykułu

THE INFLUENCE OF fie AND met1 MUTATIONS AND IN VITRO CULTURE CONDITIONS ON AUTONOMOUS ENDOSPERM DEVELOPMENT IN UNFERTILIZED OVULES OF ARABIDOPSIS THALIANA

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0032

×