Szczegóły

Tytuł artykułu

Isolation and Characterization of an Arabidopsis Thaliana Self-Incompatibility Mutant Induced by Heavy-Ion Beam Irradiation

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×