Szczegóły

Tytuł artykułu

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF AN ARABIDOPSIS THALIANA SELF-INCOMPATIBILITY MUTANT INDUCED BY HEAVY-ION BEAM IRRADIATION

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0024

×