Szczegóły

Tytuł artykułu

Chromosome Numbers and Polyploidy in Life Forms of Asteraceae, Poaceae and Rosaceae in Polish Flora

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

DOI

10.2478/abcsb-2014-0001

×