Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic Diversity and Spatial Genetic Structure of Stellaria Holostea Populations from Urban Forest Islands

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2014-0004

×