Szczegóły

Tytuł artykułu

Embedding in Filter-Sterilized Alginate Enhances Brassica Oleracea L. Protoplast Culture

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×