Szczegóły

Tytuł artykułu

Quantitative Determination of Ellagic Acid and Gallic Acid in Geum Rivale L. and G. Urbanum L.

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2014-0021

×