Szczegóły

Tytuł artykułu

Digital Concentration-Distribution Models – tools for a describing heterogeneity of the hybridized magmatic mass as reflected in elemental concentration of growing crystal

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×