Szczegóły

Tytuł artykułu

The oldest species of ?Yavorskia (Tabulata) from the Upper Famennian of the Holy Cross Mountains (Poland)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0009-8

×