Szczegóły

Tytuł artykułu

Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system (nepheline syenite from the Mariupol Massif SE Ukraine)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×