Szczegóły

Tytuł artykułu

Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system (nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 62

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0013-z

×