Szczegóły

Tytuł artykułu

Faunal dynamics of bivalves and scaphopods in the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 62

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0021-z

×