Szczegóły

Tytuł artykułu

Calcareous nannofossils from the Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn as palaeoenvironmental indicator, Kraków-Silesia Homocline, Poland

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×