Szczegóły

Tytuł artykułu

Organic-walled dinoflagellate cysts from the Bathonian ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland – a palaeoenvironmental approach

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0025-8

×