Szczegóły

Tytuł artykułu

Integrated stratigraphy of the Campanian–Maastrichtian boundary succession of the Middle Vistula River (central Poland) section; introduction

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 62

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0027-6

×