Szczegóły

Tytuł artykułu

The Belemnella stratigraphy of the Campanian– Maastrichtian boundary; a new methodological and taxonomic approach

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×