Szczegóły

Tytuł artykułu

Facies and integrated stratigraphy of the Upper Turonian (Upper Cretaceous) Großberg Formation south of Regensburg (Bavaria, southern Germany)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0032-9

×