Szczegóły

Tytuł artykułu

Facies and integrated stratigraphy of the Upper Turonian (Upper Cretaceous) Großberg Formation south of Regensburg (Bavaria, southern Germany)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 62

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/v10263-012-0032-9

×