Szczegóły

Tytuł artykułu

Ontogenetic and intraspecific variation in the late Emsian – Eifelian (Devonian) conodonts Polygnathus serotinus and P. bultyncki in the Prague Basin (Czech Republic) and Nevada (western U.S.)

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/agp-2013-0006

×