Szczegóły

Tytuł artykułu

Towards a standard Tithonian to Valanginian calpionellid zonation of the Tethyan Realm

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×