Szczegóły

Tytuł artykułu

Foraminiferal and radiolarian biostratigraphy of the youngest (Late Albian through Late Cenomanian) sediments of the Tatra massif, Central Western Carpathians

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0001-5709

DOI

10.2478/agp-2013-0009

×