Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of electron donors and copper concentration on geochemical and mineralogical processes under conditions of biological sulphate reduction

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×