Szczegóły

Tytuł artykułu

The extraterrestrial matter falls in west-central Poland (Great Poland Lowland); historical and geological data

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×