Szczegóły

Tytuł artykułu

Review of the Ordovician stratigraphy and fauna of the Anarak Region in Central Iran

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Identyfikator

ISSN 0001-5709

×