Szczegóły

Tytuł artykułu

Logic level of workpiece object database oriented on manufacturing features

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/v10264-012-0002-7

×