Szczegóły

Tytuł artykułu

Relation between kinematic straightness errors and angular errors of machine tool

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/v10264-012-0004-5

×