Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality aspects of steel parts after laser cutting

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

×