Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of bias of modal parameter estimators

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/v10264-012-0017-0

×