Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling Andanalysis of Free Vibration of Steel-Concretecomposite Beams by Finite Element Method

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/v10264-012-0028-x

×