Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of Rm Tensile Strength of Al-Si Alloys with Use of ATND Method

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2013-0009

×