Szczegóły

Tytuł artykułu

Analytical Evaluation of the Uncertainty of Coordinate Measurements of Geometrical Deviations. Models Based on the Distance Between Point and Plane / Analityczne wyznaczanie niepewności współrzędnościowych pomiarów odchyłek geometrycznych. Modele bazujące na odległości punktu od płaszczyzny

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2013-0020

×