Details

Title

Multifunction Measuring Methodology for Monitoring the Cutting Zone with Dynamic Phenomenon in Turning of Superalloys Applying Thermovision and High-Speed Scanning / Metodyka pomiarów wielofunkcyjnych w monitorowaniu strefy skrawania z wykorzystaniem zjawisk dynamicznych w procesie toczenia nadstopów z zastosowaniem termowizji i szybkiego skanowania

Journal title

Advances in Manufacturing Science and Technology

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identifier

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2013-0021

×