Szczegóły

Tytuł artykułu

Multifunction Measuring Methodology for Monitoring the Cutting Zone with Dynamic Phenomenon in Turning of Superalloys Applying Thermovision and High-Speed Scanning / Metodyka pomiarów wielofunkcyjnych w monitorowaniu strefy skrawania z wykorzystaniem zjawisk dynamicznych w procesie toczenia nadstopów z zastosowaniem termowizji i szybkiego skanowania

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2013-0021

×