Szczegóły

Tytuł artykułu

PRECISION MACHINING OF SPHERICAL CERAMIC PARTS

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2013-0029

×