Szczegóły

Tytuł artykułu

Model of production control in just-in-time delivery system conditons

Tytuł czasopisma

Advances in Manufacturing Science and Technology

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee Of Mechanical Engineering PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1895-9881

DOI

10.2478/amst-2014-0006

×