Szczegóły

Tytuł artykułu

Funkcje marzeń według uczennic liceum, studentek i kobiet w wieku średnim (Dream Functions According to Secondary Schools Students, University Students and Middle-Aged Women)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2011

Numer

LXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×