Szczegóły

Tytuł artykułu

Nauczyciele akademiccy w percepcji studentów (Universityteachers in perception of students)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2012

Numer

LXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×