Szczegóły

Tytuł artykułu

Wczesnorozwojowe wyznaczniki teorii umysłu w kontekście głuchoty (Early development determinants of the theory of mind in the context of deafness)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2012

Numer

LXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×