Szczegóły

Tytuł artykułu

Studenci pedagogiki specjalnej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną – opinie nauczycieli ćwiczeniowych (Special pedagogy students at work with students with intellectual disabilities – the opinions of practising teachers)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2012

Numer

LXV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

×