Szczegóły

Tytuł artykułu

Hugona Kołłątaja wizja szkolnictwa i szkolenia wojskowego w RzeczypospolitejObojga Narodów (Hugo Kołłątaj’s vision of education and military training in thePolish-Lithuanian Commonwealth)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2013

Numer

LXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×