Szczegóły

Tytuł artykułu

Poznawcze bariery konstruktywnego krytycyzmu doskonalącychsię nauczycieli wczesnej edukacji (Cognitive barriers for constructive criticism of primaryeducation teachers having in-service training)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2013

Numer

LXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×