Szczegóły

Tytuł artykułu

Semantyczna charakterystyka rzeczowników w mowiedziecka dwuletniego (analiza w kontekście pedagogicznym) (The semantic characteristicof the nouns in the two-year-old child’s speech [pedagogical analysis])

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2013

Numer

LXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×