Szczegóły

Tytuł artykułu

Kompetencje współczesnego nauczyciela (wybrane obszary) (Competencesof the modern teacher (selected fi elds)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2014

Numer

LXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×