Szczegóły

Tytuł artykułu

Dziecko sześcioletnie w szkole. Przygotowanie i dobry start — analiza teoretyczno-praktyczna (Six-year-old child in the school. Preparation and good start — theoretical-practical analysis)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2015

Numer

LXVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×