Szczegóły

Tytuł artykułu

Dziecko w czasach Komisji Edukacji Narodowej (Children in the period of the Commission Of National Education)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2015

Numer

LXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×